İnegöl TOKİ kura çekilişi ne zaman? İnegöl TOKİ 2020 ev başvuru sonuçları açıklandı mı?

Toplu konut idaresi tarafından 100 Bin Sosyal Konut projesi adı altında başlatılan başvurular 15 ocakta son buldu. başvuruda bulunan binlerce vatandaş TOKİ kura ları ne zaman çekileceği konusunu merak ediyor ve bekliyor. İnegöl toki kura sonuçları ne zaman açıklanacağı ve nerede çekileceği konusunda net bir bilgi bulunmamakta olup vatandaşlar 444 8654 ve toki.gov.tr yi ziyaret etmektedirler.

İnegöl TOKİ kura çekilişi ne zaman? İnegöl TOKİ 2020 ev başvuru sonuçları açıklandı mı?

Toplu konut idaresi tarafından 100 Bin Sosyal Konut projesi adı altında başlatılan başvurular 15 ocakta son buldu. başvuruda bulunan binlerce vatandaş TOKİ kura ları ne zaman çekileceği konusunu merak ediyor ve bekliyor. İnegöl toki kura sonuçları ne zaman açıklanacağı ve nerede çekileceği konusunda net bir bilgi bulunmamakta olup vatandaşlar 444 8654 ve toki.gov.tr yi ziyaret etmektedirler.

11 Şubat 2020 Salı 23:12
İnegöl TOKİ kura çekilişi ne zaman? İnegöl TOKİ 2020 ev başvuru sonuçları açıklandı mı?

Bşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alalnında ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle Toplu konut idaresi tarafından gerçekleştirilen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” kapsamında dar gelirli vatandaşlara 500 tl gibi ufak taksitlerle ve 240 aya varan vade seçenekleri ile kira ödergibi ev sahibi umut olmaktadır. 

Türkiyenin dört bir yanında aynı anda inşaata başlanacak projeler için kura sonuçlkarı dört gözle beklenmektedir.

Konut finasmanında ise hem devlet bankaları hemde özel katılım finans bankaları destekte bulunacaklar.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Toki kurası için heyecanlı bekleyiş günden güne artıyor. TOKİ ev başvurusunda bulunan ev sahibi adayları, TOKİ kura çekilişinin yapılması için sabırsızlanıyor. TOKİ'den yapılacak bir duyuruyu merakla bekleyen ev sahibi adayları, vatandaşların ise neaman çekilmesi gerektiği konusunda merak uyandırıyor

TOKİ kura çekilişi için henüz bir tarih verilmedi. TOKİ kura çekilişi ile ilgili bir duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

TOKİ kimlere kredi veriyor?

1. Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine (Malullerden sadece 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren terör malulleri bu krediden yaralanmaktadır.), 2. Taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için gerçek ve tüzel kişilere.

TOKİ’den konut satın alanlara tapuları ne zaman teslim ediliyor?

TOKİ’den konut alanlara tapuları borçlarının bitiminden sonra teslim edilmektedir.

TOKİ’den kimler konut alabilir?

TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdaremizin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.

Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler?

1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl), 2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge

Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.

Konutumu devredebilir miyim?

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.

Aldığım konutta oturmamam halinde ne olur?

Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.

Bu tür projelerde satışlar peşin mi yapılıyor?

Konut kredilerinin yaygın olması nedeniyle satışlar genellikle banka kredili olarak peşin yapılmaktadır.

Bir hak sahibi birden çok konut alabilir mi?

Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.

Sosyal Konutlar

58. Hükümetimiz döneminde, Türkiye’deki konut ihtiyacına çözüm üretmek için oluşturulan Acil Eylem Planı ile Ocak 2003’ten itibaren toplu konut ve kentsel dönüşüm uygulamalarına hız verilmiştir. Bu sürece öncülük etme görevi verilen TOKİ’nin kurumsal yapısı geliştirilmiş ve yetkileri genişletilmiştir. Bu itibarla İdare; alternatif ve yenilikçi uygulamalarla konut üretiminin belli bir model çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayarak konut piyasasını disipline etmek; kalite, sağlamlık, ucuzluk gibi kriterlere dikkat ederek spekülatif oluşumlara mani olmak; nüfusun ülke coğrafyasına dengeli bir biçimde dağılmasına yardımcı olmak amaçları ile Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürmektedir. TOKİ’nin 500.000 konut olan hedefi 2011 yılı itibarıyla tutturulmuş, 2023 yılına kadar 700.000 konutluk yeni bir hedef konularak toplamda 1.200.000 konuta ulaşmak amaçlanmıştır.

TOKİ’nin stratejisi, alt ve orta gelir grubuna yönelik sosyal konutlar ile gerekli hizmet birimlerini altyapılarını da tamamlayarak sunmaktır. Ülke genelinde, konut ihtiyacının en fazla olduğu alanları belirlemek üzere araştırma yöntemleri uygulayan idare, toplu konut yatırımları için uzun vadeli bir eylem planı geliştirmiştir. Bu kapsamda, özellikle yoksulluğun da etkisiyle özel sektör yatırımlarının azaldığı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerine odaklanılmıştır. Önümüzdeki dönemde ise İdarenin faaliyetlerini İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve Adana gibi ülkenin kırsal kesimlerinden büyük ölçüde göç alan büyük kentlere daha fazla yoğunlaştırması planlanmaktadır.

Temel üretim yaklaşımları arasına “Mahalle Konsepti”ni da dahil eden TOKİ, bu tarzda üretimlerle toplumsal dayanışmanın sürdürülebilirliğini esas almakta ve konut üretimini bu doğrultuda sosyal ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Dikey mimariden yatay mimariye geçişle birlikte şehirlerimizde kendine has kimliği olan kaliteli ve nitelikli konutlar, mahalleler inşa etmek İdarenin temel amaçlarındandır.

Önceliklerini, ülkemizin değişimi ve gelişimine paralel olarak dönüştüren İdare, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın taleplerini ve ödeme güçlerini dikkate almanın yanı sıra; nitelikli, kaliteli konut üretimini sürdürmek, geliştirmek ve sektördeki öncü, yönlendirici, denetleyici, eğitici kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Piyasa koşullarında konut edinme imkânı bulunmayan alt gelir grubu ve yoksul grubu vatandaşlarımızın konut ihtiyacı ile şehirlerimizin kentsel dönüşüm zorunluluğunu merkeze alan TOKİ, “Sosyal Devlet” olmanın bir gereği olan konut üretimine barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılardan çevre düzenlemelerine, estetiği gözeten konforlu yaşam alanlarıyla öne çıkan projeler gerçekleştirmektedir. Kuruluş felsefesine uygun olarak, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut beklentisini karşılamada bir “dost eli” anlayışıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada, kentleşmenin tüm unsurlarını kapsayan bir anlayışla hizmet verilmekte, sosyal devlet anlayışının güçlenmesine, üretimin önündeki engellerin azaltılmasına, yoksul vatandaşına hizmet eden, adalet ve anlayışla yaklaşan bir devlet yapısının oluşmasına, vatandaşların devlete olan güveninin pekişmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Kamuya Yönelik Uygulamalar

Planlama, ihale ve inşaat konusundaki deneyimlerinden güç alan TOKİ, ülkemizin diğer kamu kurumları ile işbirliği içinde vatandaşlar için çeşitli sosyo-ekonomik fırsatlar yaratmaktadır. İdare, bu doğrultuda gerçekleştirilen farklı protokoller çerçevesinde birçok kamu kurumu için hizmet binası, hastane, sağlık ocağı, okul, yurt, pansiyon, spor salonu, sevgi evi, engelsiz yaşam merkezi, huzur evi, askeri tesis ve kalekol gibi farklı projeler de inşa etmektedir.

Konut projeleri kapsamında yapılan okulların ve sağlık tesislerinin yanı sıra, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında, ihtiyaç bölgelerinde sağlık, eğitim, spor tesisleri, sevgi evleri ve yurtlar gibi birçok sosyal amaçlı tesisin yapımını da üstlenen TOKİ, yapımı tamamlanan bu tesisleri ilgili kurumlara protokol çerçevesinde devretmektedir.

TOKİ, uzmanlığının ihtiyaç duyulduğu her yere hizmet götürme ilkesiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile okul ve ek binalarının yapımı konusunda ortak bir çalışma yürütmektedir. İdare, Bakanlığın belirlediği arsalarda, iyi ve kaliteli eğitim verilmesini sağlayacak tesislerin planlama ve inşaatını üstlenmektedir.

TOKİ, terk edilmiş ve olanaksızlık içindeki çocuklara sevgi dolu ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için daha iyi fırsatlar sağlama amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliğine gitmiş olup; çocuklarımızın aile ortamında bakımı için, küçük ve bağımsız binalardan oluşan sevgi evleri inşa etmektedir. Ayrıca, bedensel engelli çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik olarak, tekerlekli sandalyelerle erişilebilir engelsiz yaşam merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin planlama ve yapım çalışmaları da devam edilmektedir. Bunların yanı sıra, ihtiyaç olan bölgelerde huzurevleri, emekli evleri ve çocuk yuvaları da inşa edilmektedir.

Diğer yandan TOKİ; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlarla gerçekleştirdiği farklı protokoller kapsamında, bu kurumların ihtiyacı doğrultusunda birçok tesis ve binanın yapımını da üstlenmiştir.

Ankara’da Telekomünikasyon binası; Bingöl’de Uydu Kent Telekom Santral binası; İstanbul Çatalca’da Posta İşletme Merkezi binası, Kâğıthane’de Milli Arşiv Sitesi, Emniyet Müdürlüğü binaları ve Polis Okulları gerçekleştirilen uygulamalardan bazılarıdır.

Sonuç olarak Toki kura çeklişi çekilir çekilmez bu ekranlrdan canlı olarak yayınlanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Orhan Eren 2020-04-23 00:13:09

Tokicekilis