İnegöl'ün 2017 bütçesi 159 Milyon

İnegöl'ün 2017 bütçesi 159 Milyon

07 Ekim 2016 Cuma 16:37
İnegöl'ün 2017 bütçesi 159 Milyon

 İnegöl Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı, 28’i İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait olmak üzere 36 gündem ve 8 takrir maddesinin görüşülmesi ile gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi’nin Eylül ayında hayata geçirdiği çalışmaların sinevizyon şeklinde izlenmesi ile başlayan meclis toplantısı yine Eylül ayında alınan meclis kararlarının kabulü ile devam etti.

SOKAK VE CADDE İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 28 maddenin tek tek okunarak oylamaya sunulması ve kabul edilmesi ile süren meclis toplantısında cadde ve sokaklara verilmesi planlanan isimler görüşüldü. Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Koca Ahmet Caddesi’nin ismi Ömer Halis Demir Caddesi olarak, yine Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Gülen Sokak’ın ise 15 Temmuz sokak olarak değiştirildi. Bunların yanı sıra İnegöl Belediyesi önündeki meydanın ismi de Milli İrade Meydanı olarak değiştirildi.

YAPILABİLİR VE ULAŞILABİLİRLİKLERİ DİKKATE ALINDI
Gündemin 34. Maddesinde 2017 yılı mali performans programını değerlendirmek için söz alan AK Parti Grubu sözcüsü Berat Ertopuz, “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun çerçevesini çizdiği yeni kamu mali yönetim anlayışı performans programlarını operasyonel çalışmalar olarak görmektedir. Bugün dünyada birçok ülke yerel yönetimi bütçe performanslarındaki başarıyı performans programı, iş programı şeklinde adlandırdıkları plan ve program araçları yoluyla sağlamaktadır. İnegöl Belediyesi olarak gerek 5018 sayılı Kanun'un gerekse 5393 sayılı Kanun'un öngördüğü çerçevede mali yönetim sisteminin gerektirdiği bu araçları kurumsal olarak sürekli geliştirerek kullanma çabamız kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanımını da beraberinde getirmektedir. 5018 sayılı Kanun kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını öngörmektedir. Yine aynı kanun kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlayıp ortaya koymaları ile mümkün olduğunu da söylemektedir İnegöl Belediyesi 2017 yılı performans dönemi için yukarıda bahsedilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiş olan stratejik hedeflerin her biri için bir veya daha fazla performans hedefi belirlenmiştir. Bu performans hedefleri belirlenirken yapılabilir ve bütçe çerçevesinde ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Belirlenen her performans hedefinin gerçekleşmesi için bir veya daha fazla performans göstergesi belirlenmiştir. Performans göstergeleri genel itibariyle faaliyetler gerçekleştirildiğinde elde edilen ürün ve hizmetler ile elde edilecek faydalar dikkate alınmıştır. Maliyetler hesaplanırken; Yapılacak olan harcamaların bütçe kalemlerindeki karşılıkları dikkate alınmış ve her bir faaliyet için alt faaliyetler de dikkate alınarak maliyetler bugünkü değerlere göre hesaplanarak tahmin edilmiştir. Her bir faaliyet için personel ve SGK giderleri ile her bir faaliyet için gerekli olan personel sayısı ve bu faaliyetler için gerekli olan süre kurum yöneticileri tarafından tahmin edilmiş ve nihayetinde ağırlıklandırma metodu ile hesaplanmıştır. Performans hedefleri için gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin maliyetleri dışında kalan muhtemel giderler ise Genel Yönetim Gideri olarak sınıflandırılmıştır” dedi.

PROJE FIRTINASI
2017 Yılı Mali Performans programında 6 stratejik alanda 65 performans hedefi ile 238 Faaliyet ve Projenin yer aldığını aktaran Ertopuz, “2017 Yılında vatandaşlarımızın hizmetine ve kullanımına sunmaya hedeflediğimiz faaliyet/projelerin bir kaçı şunlardır; Belediye hizmet binası ve meydan projesi, Eski alyans düğün bulunduğu alanına katlı otopark projesi, Akhisar-Huzur-Baykoca Mahallelerine modern kapalı semt pazarı projesi, Gençler ve çocuklar için masal köyü parkı projesi, Yeni mahalle konakları, Belediye ortaokulu, kültür sanat kongre vadisi ve nikah salonu, Yeni hayvan barınağı projesi, Doğal yaşam çiftliği projesi Güneş Enerji Santrali (GES) kurup elektrik üretimi projesi, Mevlevihane projesi, Minia İnegöl projesi, kırsal mahallelerimizde bulunan çiftçilerimize destekler (Ürün Toplama Merkezleri, Erken Uyarı İstasyonu, Çiftçi Eğitim Seminerleri, Salça, Ceviz Soyma ve Silkme Makineleri, Arıkovanı, vb.) 16. Merkez ve Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere çocuk oyun alanları, semt sahaları, mahalle otoparkları, peyzaj gösteri alanları, ve yeşil alan bakımları rutin olarak bu yılda devam edecektir. Genel olarak bakıldığında üzerinde iyi çalışılmış, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ile hayata geçirilecek onlarca proje bütçe disiplini doğrultusunda ilçe halkımızın hizmetine ve kullanımına sunulacaktır. Hazırlanan performans programı incelendiğinde İnegöl'ümüzün tüm katmanlarını kapsayacak şekilde hazırlandığı görülecektir. Çevre ve Ekoloji, Ekonomik Gelişim ve Refah, Kaynak Üretme ve Hizmet Yönetimi, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hayat ile Sosyal Belediyecilik gibi konu başlıkları altında sunulan projeler kadını ile erkeği ile çocuk, genç ve yaşlısına varana kadar toplumumuzun tamamına hitap edecek şekilde en ince ayrıntısına kadar ele alınmıştır. Hazırlanmış olan 2017 yılı idari Performans Programı'nın ilçemize, Bursa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.

DÜZELTMELER YAPILDI
Ertopuz ayrıca; “Performans programının 123. sayfasının faaliyet proje 3.3.8.1. nolu iş kaleminde yer alan Belediye hizmet binası ve meydan projesinin sehven 10 milyon TL yazıldığı ve bunun 20 milyon TL olarak düzeltildiği, ayrıca yine performans programının 191. Sayfasında yer alan faaliyet proje 6.4.3.5. nolu iş kalemi nikâh dairesi projesinin kültür sanat kongre vadisi ve nikâh dairesi olarak ve de tutarının 20 milyon TL yerine 10 milyon TL olarak düzeltilerek revize edilmesini talep ediyoruz” dedi.

ÇEKİNCELERİMİZ VAR
Maddenin görüşülmesi esnasında söz alan MHP Grubu sözcüsü İsmail Karaman, “Önceki dönemlerde planlanan işlerle alakalı yapılacak tesis ve projelerin alanlarıyla ilgili ciddi kamulaştırmalar çıkacaktır. Bu kamulaştırmalarla ilgili Büyükşehirden yeterli desteği alamadık. Yeni dönemde bunun göz önüne alınmasını çok önemsiyoruz. Diğer kalemler arasında transferler olabiliyor ama bu programda Temizlik İşleri ve Park Bahçeler arasında bir farklılık var. Özellikle son yıllarda en çok aldığımız şikâyetlerden biri de temizlik işleriyle alakalıydı. Ama ilk etaplardaki o şikâyetlerin giderek azaldığını görüyoruz. Sayın Adil Kansu Başkanımıza yaptığımız her başvuruda hassasiyet gösterdi, kendisine teşekkür ediyoruz. Son günlerde İnegöl’ümüzde en çok konuşulan konulardan biri de il olma mevzusu. İnegöl Belediyesi olarak bununla ilgili neler düşünüyoruz? İnegöl il olursa ne olur? ‘Biz yaptık ama olmadı, programda yoktu’ mantığını da sürüklemememiz lazım. Bununla ilgili belediyemiz, STK’lar, siyasi partiler, hepimizin bir şeyler yapması lazım. Belediye olarak önemli bütçe artışının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Gelecek yılla alakalı mahalle konaklarının tahsisleri söz konusu. Bununla ilgili grup olarak çekincelerimiz var. Bu tür şeyler daha yapılmadan önce planlanıp ona göre yapılır. Bu planlamaları yaparken lütfen artık cemaat ve derneklerle alakalı ayrıştırmada ne ülkemizin ne de İnegöl’ümüzün hata yapma şansı olmadığını, tahsisler yapılırken çok ince elenip sık dokunması gerektiğini temenni olarak ifade ediyoruz. Bütçedeki eleştiri haklarımız saklı kalmak şartıyla MHP Grubu olarak performans programının söylediğimiz kalemler de dikkate alınarak olumlu oy kullanacağımızı belirtmek istiyoruz” dedi.

CİDDİ RESTORASYONLAR YAPILIYOR
En çok şikâyetin de en çok tebriğin de temizlik işlerinden geldiğini belirten Başkan Aktaş, “birileri caddesinin süpürülmesine bakıyor bir başkası en ince ayrıntılara dikkat ediyor. Atık yağdan, kıyafetten farklı en ince detayları takip ederek temizlikle alakalı şikâyetlerde bulunuyor. Son yıllarda temizlikle alakalı olumlu bakış arttı. Temizlik personeliyle alakalı ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Kamyon arkası, meydan temizliği ile alakalı pek düşünülmüyor. Yılbaşında 25 yeni personeli alarak kapsamı artıracağız, daha iyi sonuçlar alacağız. Mahalle konaklarının tahsisiyle alakalı olarak, bunlar farklı vakıf ve dernekler olabilir. Nihayetinde biz bunların denetlemesini yapıyoruz, ortak projeler de hayata geçiriyoruz. Onlarla irtibatımız parti olarak değil belediye olarak. Yapılan iş ve işlemlerle alakalı olarak birçoğunun iftarlarına, sabah çorbalarına veya farklı organizasyonlarına katılıyorum, bize vekil olan arkadaşlarımız da bunlara iştirak ediyorlar. Hayırlı ve güzel çalışmalar yürütülüyor. Burada asla ve asla bir siyasi parti gözetilmiyor. Özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza hem dersleriyle alakalı yüklemeler yapılırken aynı zamanda dinlerini öğrenmeleri adına farklı yaz eğitimleri hayata geçiriliyor, çocukların sosyalleşmeleri adına farklı eğitimler yapılıyor. Aşevi olarak kullanılan Ahmet Türkel Mahalle Konağı, sabahları yemek verirken Ramazanda da iftar programlarına ev sahipliği yapıyor. Restore edilmesi düşünülen 3-4 projemiz daha var. Bunların işlevsel hale getirilmesi çok önemli. Son 12-13 yılda çok ciddi restorasyonlar yapıldı. Bazı restorasyonların işlevselliği noktasında çok aktif olmadığını görüyoruz. Kapısına kilit vurulup senenin 3-5 günü ziyaret edilen nostaljik bir mekân gibi tutulup örümcek bağlamaya yüz tuttuğunu, içerisinin kullanılmadığını gördük. Bu noktada bu mekânları dolu dolu kullanıyoruz. Eski tekel binamız olan Gençlik Merkezimiz arı kovanı gibi çalışıyor. Bu konuyla alakalı daha dikkatli davranacağımızı ve gelecek tekliflere açık olacağımızı ifade ediyorum.”

İL OLMA SEVDASI HİÇ BİTMEDİ
“İnegöl’ün il olma hayali hiçbir zaman bitmedi. 30-40 sene önce de vardı. 99 senesinde bunun en canlı örneği yaşandı. 3’lü koalisyon vardı, 2 tane İnegöl Milletvekilimiz vardı. Onların da istekleri ve beraberinde buradaki STK’ların da otobüslerle Ankara’ya çıkarma yapmasında il olmayla alakalı bir kamuoyu çıkarılmaya çalışılmış ama bir netice elde edilememiş. Benim bu işle alakalı birkaç kez gündeme getirmişliğim oldu, Türkiye’de hizmet almak bakanınızın olması ve il olmaktı ama son yıllarda ciddi tesisler yapılmaya başlandı. İlçemiz de bundan nasibini aldı, daha da alacak. Lakin öncelikli ihtiyaçlarımızın giderilmesi ve hükümetin hiç ama hiç ifade etmediği, sadece son dönemde bazı ilçelerin güvenlik nedeniyle ile dönüşmesiyle konusuyla alakalı bir çalışma ortaya koymak ve performans sergilemek çok sağlıklı olmaz. 2002’de AK Parti başa geldiğinden beri hiçbir ilçe il olmadı. Milletvekillerinin yaklaşımlarını gördüm. İnegöl’ü il yaptık, her şey 4x4’lük sevdasında olan bir adam değilim. İl olmak bu şehre çok yakışır, seviniriz. İl merkezli planlamanın yapılacağını bu şehre ciddi artılar sağlayacağını düşünüyorum lakin bununla yatıp kalkmaktan ziyade İnegöl’deki sosyal hayattan alt ve üst yapısına, sportif ve kültürel faaliyetten bunların ortaya konması noktasında bir heyecan içerisindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve hükümetimizin bu konuda net duruşları var. Güvenlik başta olmak üzere bazı sebepler ele alındığında bu noktada bir çalışma olabilir ama bunun için özel bir bütçe ayırıp sık sık oralara çıkarma yapmak kamuoyunun kendi takdiridir. Bir planlama yapılırsa belediye her şeye destek veren bir kuruluş ama özelde böyle bir yaklaşım Ankara tarafından da çok ilgi görmez. Bugüne kadar bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık İnegöl Belediyesi güçlü bir belediye. 30-40 kilometre uzağa da hizmet veriyoruz. Farklı farklı aktiviteleri, fuarları, desteklemeleri hayata geçiriyoruz. Plan ve projelerimizi sürdürüyoruz. Bunları 4x4’lük yapıp birilerine kabul ettirmek mümkün değil. Konuyla alakalı siyasi partilerimiz, STK’larımız kanaat ve görüşlerini ifade edebilirler ama bununla alakalı işi laf boyutunda bırakmadan icraata geçirmek, sürdürülebilir işleri hayata geçirmek gerekir” ifadelerini kullandı.


2016 yılında bütçesi 129 milyon TL olan İnegöl Belediyesi’nin bu yıl Belediye Meydanı ve Hizmet Merkezi ile Kültürpark içerisindeki Kültür Kongre Vadisi ve yeni Nikâh Salonu’nun yapımı göz önünde bulundurularak 159 milyon TL olarak belirlenmesi ile ilgili madde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. 30 milyon TL’lik farkın İller Bankası’na borçlanma yoluyla denkliğinin sağlanması gündeme getirildi. 2017 yılı bütçesinin denkliğinin sağlanması için meclisin bu maddeyi görüşmek üzere en geç 27 Ekim tarihine kadar olağanüstü toplanmasına karar verildi.
Son Güncelleme: 07.10.2016 16:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.