İnegöl'ün Ekonomi Raporu

İnegöl'ün Ekonomi Raporu

16 Mayıs 2019 Perşembe 10:42
İnegöl'ün Ekonomi Raporu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) tarafından İnegöl’ün ulaşım, turizm, enerji tüketimi, esnaf, nüfus, dış ticaret, trafik, eğitim, tarım, hayvancılık ve sağlık bilgilerinin yer aldığı 2019 yılı Ekonomi Raporu açıklandı.

DIŞ TİCARET HACMİ 1 MİLYAR 331 MİLYON 706 BİN 20 DOLAR

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının internet sitesinde açıklanan verilere göre, İnegöl 2018 yılında 671 firma ile 1 milyar 11 milyon 662 bin 568 dolar ihracat, 41 firma ile de 320 milyon 43 bin 452 dolar ithalat gerçekleştirerek toplam dış ticaret hacmini 1 milyar 331 milyon 706 bin 20 dolara çıkartmıştır. 2018 yılında İnegöl 691 milyon 619 bin 115 dolar dış ticaret fazlası vererek ülkemiz için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürmüştür. Sektörel olarak incelediğinde 2018 yılında bir önceki yılda olduğu gibi en fazla ihracatın mobilya sektöründe yapıldığını görülüyor. İnegöl 2018 yılında 671 firma ile 1 milyar 11 milyon 662 bin 568 dolar ihracat gerçekleştirmiştir. İhracat rakamları içerisinde en yüksek orana mobilya sektörü sahiptir. 588 firma ile toplam ihracatın yüzde 42’si bu sektör tarafından gerçekleştirilirken; tekstil, orman ürünleri, gıda, diğer sektörler, otomotiv yan sanayi, kimya ve makine-metal sektörleri ihracat rakamları ile mobilya sektörünün ardından gelmektedir. İnegöl 2018 yılında 41 firma ile 320 milyon 43 bin 452 dolar ithalat gerçekleştirmiştir. İthalat rakamları içerisinde en yüksek ithalat oranına tekstil sektörü sahiptir. Toplam ithalatın yaklaşık olarak yüzde 44’ü bu sektör tarafından gerçekleştirilirken; orman ürünleri, kimya, otomotiv yan sanayi, diğer sektörler, gıda, mobilya ve makine & metal sektörü ithalat rakamları ile tekstil sektörünün ardından gelmektedir. Tekstil sektörü 2014 yılına kadar en fazla ihracat yapan sektör konumundayken, 2015 yılından sonra en fazla ihracatı mobilya sektörü gerçekleştirmiş ve 2018 yılında da toplam ihracatın yüzde 42’sini gerçekleştirerek en fazla ihracat yapan sektör olmaya devam etmiştir. Mobilya sektörünün son 9 yıldır yakalamış olduğu yükselme trendi 2018 yılında da devam etmiştir. Tekstil sektörünün ihracatı 2018 yılında da düşüş göstermiştir. Sektör 2017 yılında toplam ihracatın yüzde 31’ini gerçekleştirirken bu oran 2018 yılında yüzde 27’ye gerilemiştir. Orman ürünleri, otomotiv yan sanayi, kimya, makine - metal sektörlerinin ihracat içerisindeki payları artış gösterirken, bunların dışında kalan diğer sektörlerin ihracattan aldıkları pay azalmıştır. İnegöl Gümrük Müdürlüğü 2018 yılında 202 milyon dolar ihracat, 63 milyon dolar ithalat işlemi onayı yapmış olup, 2018 yılında toplam 266 milyon dolar tutarında dış ticaret beyanname onayı gerçekleştirilmiştir. Yıllara göre değerlendirildiğinde Müdürlüğün hizmete girdiği tarihten itibaren yapılan işlem hacminde sürekli artış gözlenirken, 2018 yılında ihracatta artış, ithalatta düşüş yaşanmıştır.

NÜFUS

Gelişen ve sürekli büyüyen ekonomisi ile göç alma potansiyeli bir hayli fazla olan İnegöl’de, Türkiye’nin 7 ayrı bölgesinden gelen vatandaşlar yaşamaktadır. 2018 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; Doğu Anadolu Bölgesi’nden 50 bin 625, Karadeniz Bölgesi’nden 28 bin 406, İç Anadolu’dan 13 bin 088, Ege’den 10 bin 896, Marmara’dan 5 bin 25, Güneydoğu’dan 4 bin 574 ve Akdeniz’den 4 bin 197 kişi İnegöl’de yaşamaktadır.

SAĞLIK

İnegöl’de, 1 devlet hastanesi (335 yatak kapasiteli), 1 diş hastanesi, 2 özel hastane, 1 tıp merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri mevcuttur. 01.10.2009 tarihi itibariyle Aile Hekimliği Uygulamasına geçilmiş olup, Sağlık Grup Başkanlığı Toplum Sağlığı Merkezi oluşturulmuş ve Sağlık Ocakları Aile Sağlığı Merkezine dönüştürülmüştür. Böylelikle, 21 adet olan Toplum Sağlığı Merkezi’nin 18 tanesi aktif olarak çalışmaktadır. Ayrıca İnegöl’de hizmet veren 50 eczane ve 1 tane hastanede görev yapan kamu eczacısı bulunmaktadır.

ENERJİ TÜKETİMİ

UEDAŞ İnegöl İşletme Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 2018 yılında abone grubuna göre elektrik tüketimi; meskende 144.772.162,00 MW/h, sanayi sektöründe 234.298.308,81 MW/h, ticarethane sektöründe 115.771.641,81 MW/h, diğer grubunda ise 86.388,978,12 MW/h. Ticarethane elektrik tüketiminin 2012 yılından başlayarak 2017 yılına kadar artış gösterdiği görülmektedir. 2017 yılında 2012 yılına göre %33 oranında bir artış gözlenmiştir. Mesken elektrik tüketimi 2012’den 2016’ya her yıl ufak artışlarla devam etmiştir. 2017 yılında düşüş göstermiştir. Toplam elektrik tüketimi verilerini incelediğimizde ise 2018 yılında artış görülmektedir.

DOĞALGAZ TÜKETİMİ

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde 1995 yılında başlanan doğalgaz dağıtım hattı projesi 1996 yılında tamamlanarak, Haziran 1997’den itibaren fabrikalarda kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca, iki sanayi kuruluşu da doğalgazdan elektrik enerjisi elde etmek amacıyla doğalgaz dönüşüm santrali kurmuştur. İnegöl’de iki adet doğalgaz şehir giriş istasyonu ve on adet bölge regülatörü mevcuttur. 2018 yılı itibariyle, 40 bin 720 metre çelik hat, 505 bin metre polietilen hat imalatı tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde ilçenin şehir içi doğalgaz kullanımı 72 milyon 364 bin Sm³, Organize Sanayi Bölgesi kullanımı ise 67 milyon Sm³’tür.

EĞİTİM

İnegöl’de özel okullar da dahil 15 anaokulu, 57 ilkokul, 58 ortaokul, 34 lise, 1 rehberlik araştırma merkezi, 1 halk eğitim merkezi, 1 mesleki eğitim merkezi, 3 özel eğitim okulu olmak üzere toplam 170 tane okul bulunmaktadır. Ayrıca ilçede, 8 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 11 özel yurt, ve 10 sürücü kursu bulunmaktadır. İnegöl’de bulunan okullardaki toplam derslik sayısı bin 743 olup, bunların %38’sını oluşturan 719 derslik ilkokullarda bulunmaktadır. Toplam derslik sayısının %20’sini oluşturan 368 derslik ortaokullarda, %40’ını oluşturan 765 derslik liselerde ve %2’sini oluşturan 44 derslik ise anasınıflarında mevcuttur. Okul türlerine göre öğrenci dağılımına baktığımızda toplam öğrenci sayısı olan 49 bin 656’nın %26’sını ortaokulu öğrencileri oluşturmaktadır ve ilkokulda öğrenim gören toplam öğrenci sayısı 17 bin 489’dur. Diğer okul türlerinde ise; 12 bin 932 öğrenci ortaokulda, 14 bin 172 öğrenci liselerde, 4 bin 810 öğrenci okul öncesi okullarda, 4 bin 732 öğrenci Meslek Lisesinde, 2 bin 217 öğrenci Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve 3 bin 417 öğrenci diğer liselerde eğitim-öğretim görmektedir.

BİNEK ARAÇ VE TESCİL İSTATİSTİKLERİ

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2009 yılından başlayarak 2018 yılı sonuna kadar hem tescilli araç sayısında hem de sürücü belgesi sayısında her yıl bir artış yaşandığı görülmektedir. Tescilli araç sayıları açısından bakıldığında 2008’de 38.227 olan tescilli araç sayısı, 2009’da yaklaşık %3 artarak 39.385’e çıkmıştır. 2010’da ise bu sayı yine bir önceki yıla göre yaklaşık %4 artarak 40.840 olmuştur. 2011 yılı itibariyle ise 44.093’e ulaşan tescilli araç sayısında 2010’a göre yaklaşık %8’lik bir artış görülmüştür. 2012 yılında tescilli araç sayısı, bir önceki yıla göre %5,9’luk bir artışla 46.707’ye yükselmiştir. 2013 yılında tescilli araç sayısı %6 oranında artarak 49.581’e yükselmiştir. 2014 yılında bir önceki yıla göre %7 artış göstermiş ve 53.190’a ulaşmıştır. 2015 yılında bir önceki yıla oranla %7,5 oranında artış göstererek 57.219’a ulaşmıştır. 2016 yılında bir önceki yıla oranla %7,3 oranında artış göstererek 61.382’ye ulaşmıştır. 2017 yılında ise bir önceki yıla oranla %8,2 oranında artış göstererek 66.451’e ulaşmıştır. Sürücü belgesi sayıları açısından bakıldığında ise 2009 yılından 2018 yılı sonuna kadar sürekli bir artış görülmektedir. 2009’da 44.046 olan bu sayı, 2010’da %6 artarak 46.704’e, 2011’de da yaklaşık %10 artarak 51.208’e ulaşmış ve 2012’de %6,3 artarak 54.477’ye ulaşmıştır. Sürücü belgelerindeki artış devam etmiş 2013 yılında %7 artarak 58.693’e, 2014’de yine %7 artış göstererek 62.994’e ve 2015 yılında %8 artarak 67.980’e ulaşmıştır. Bu rakam 2016 yılında 77.916’ya, 2017 yılında 81.249’a, 2018 yılında da 81.360 adete yükselmiştir.

TARIM VE HAYVANCILIK

İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınan 2018 yılı verilerine göre, İnegöl’ün toplam kültür arazisi 297.840 da, orman arazisi 492.400 da, çayır-mera arazisi 112.240 da, göl-bataklık-kayalık ve meskun yerler 98.10 da alana sahiptir. İnegöl’de üretilen çeşitli hayvansal ürünlere bakıldığında kırmızı et, süt, beyaz et, bal, bal mumu, polen, arı sütü deri, yumurta ve gübre görülmektedir. 2018 yılında kırmızı et 561.000 kg, süt 8.000.000 kg, beyaz et 20.801.500 kg, bal 48.025 kg, bal mumu 2.652 kg, polen 1.683 kg, arı sütü 2 kg, deri 6.000 adet, yumurta 50.000.000 adet, gübre 30.000 ton, üretilmiştir.

SOSYAL GÜVENLİK

İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alınan verilere göre 2018 yılı sonu itibariyle ilçemizde SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na bağlı aktif olarak 84.317 çalışan, 34.859 emekli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları 110.511 kişi olmak üzere toplam 229.727 kişi sosyal güvence altında bulunmaktadır.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

2010’da 4.812 kişi olan işsiz sayısı, 2011 yılında yaklaşık %24 azalarak 3.665’e düşmüştür. 2012 yılında işsiz sayısı bir önceki yılla aynı kalmıştır. 2013 yılında işsiz sayısı %233 artarak 12.230 ulaşmış, 2014 yılında %33 azalarak 8.224 kişiye düşmüş, 2015 yılında ise bir önceki yıla kıyasla %16 azalarak 6.906 kişiye ulaşmış, 2016 yılında ise bir önceki yıla kıyasla %3,6 oranında artarak 7.161 kişiye ulaşmış, 2017 yılında ise bir önceki yıla kıyasla %19 azalarak 5.789 düşmüş, 2018 yılında ise İnegöl’de işsizlik bir önceki yıla göre 9.491 kişiye ulaşmıştır. İlçede işsizlik yok denecek kadar azdır. Çevre ilçeler ve bölgelerden servis taşımacılığı yoluyla çok sayıda kişi ilçede faaliyet gösteren firmalara çalışma maksatlı olarak gelip gitmektedir. Hatta mevcut durumda, bölgede nitelikli personel sıkıntısı sürmektedir. 2010’da 1.483 kişi olan işsizlik maaşı sayısında 2011 yılı itibariyle yaklaşık %3’lük bir azalma gözlenmiş ve bu sayı 1.440’a düşmüştür. 2012 yılında işsizlik maaşı bağlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre %32 artarak 1.901’e ulaşmıştır. 2013 yılında bu sayı %74 oranında artmıştır. 2014 yılında %10 artmış, 2015 yılında ise %19 artarak 4.363’e ulaşmıştır. 2016 yılında ise %47 artarak işsizlik maaşı bağlanan kişi sayısı 6.428, 2017 yılında ise 3536 kişiye ulaşmış 2018 yılında ise 4.275 kişiye işsizlik maaşı bağlanmıştır. Kısa çalışma ödeneği ise yalnızca 2009 yılında, 1.308 kişiye bağlanmıştır. Bunun dışındaki yıllarda herhangi bir kişiye kısa çalışma ödeneği bağlanmamıştır.

TİCARET VE SANAYİ ODASI

2018 Aralık ayı itibariyle Oda’ya kayıtlı üye sayısı 4.139’dur. Kayıtlı üyelerin 3.755 tanesi faal durumdadır. Faal üye oranı %91’dir.

Son Güncelleme: 16.05.2019 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.