Cihad Doğan
Cihad Doğan
Uludağ Ünivesitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programı
Yazarın Makaleleri
İndirimler aldatmaca mıydı?
Kasım ayı boyunca zihinlerimize özellikle 'indirim” konusunda reklam saldırısı yapıldı. Hem de nasıl bir saldırı. Çeşitli araştırmalar neticesinde günde ortalama en az 5.000 reklam mesajı algılarımıza ulaştı. Hepsinin amacı belli...
TOGG’un Pazarlama Tutundurması Nasıl Olacak?
Bir bireyin kendi ülkesi tarafından üretilen bir ürünü ya da hizmeti diğer ülke ürünlerine göre tercih etmesine 'tüketici etnosentrizmi” denilir. Burada temel amaç ürünün fiyatına, içeriğine, niteliğine, sağlayacağı fonksiyonel...
İnegöl ve Çokkültürlülük
İnsanların topluluk halinde yaşamaya başlamaları geçmişten beri var olan önemli bir toplumsal etkileşimdir. Tarih seyri içerisinde, ülke ve devlet sınırlarının genişlemesi ya da daralması, ülkelerin dağılması ya da yeni ülkelerin kurulması,...
Alfa Kuşak Geliyor..
Her dönemde yetişen çocuklara 'zamane çocukları” denilmiştir. 40'lı yıllarda da 90'lı yıllarda da aynı söyleme mazur kalmıştır dönemin çocukları. Şimdiler de yeni bir kuşak kendini hissettirmeye başladı, 2010 sonrası...
İnegöl’de Kültürel Turizmi Arttırmak
Kentlerin, temel ve ekonomik kalkınmalarına etki eden dinamikler yalnızca endüstri, teknolojik ve bilişimsel kalkınmalar değildir. Belki de en az sanayileşme kadar önemli olan etmen şüphesiz ki turizmdir. Özellikle son dönemlerde artan sosyal...
Seçimin Belirleyicileri; “Kararsızlar”
Seçmenler, siyasi kararlarını gerek şekillendirmek gerekse desteklemek anlamında seçim anketlerini dikkatli bir biçimde takip etmektedir. Doğru analizlerin ve değerlendirilmelerin yapılması için de seçim anketlerinin iyi okunması gerekmektedir....
Duyarsız olamayız, olmamalıyız!
Bu hayatta yaptığımız meslek, uğraşlarımız, meşguliyetlerimiz ne olursa olsun dünyada yaşanılan ve masum ve mazlum insanları ilgilendiren olaylara ve konulara karşı asla kayıtsız, kifayetsiz ve eylemsiz kalamayız. Üstelik aynı...
Kentsel mekanlar ve kent mobilyaları
Kentleşme hareketliliklerin artması ve sosyalleşmenin bireyin hayatında önemli bir konuma gelmesi ile beraber kamusal mekânların ve bu mekânların kullanılması da artmaktadır. Kamusal alan kavramı her ne kadar günümüzde popülerleşse...
Marka Kent Olmak
Bugün dünya üzerinde ülkelerinden meşhur kentler vardır. Kazablanka, Venedik, Amsterdam, Floransa, Cape Town, Krakow, Barcelona, Batum, Hong Hong gibi kentler gerek ülkelerinden daha popüler gerekse ülkelerinin en gözde şehirleridir. Aynı durumu...
Pazarlama Trendleri 2019
Pazarlama ve pazarlama faaliyetleri hızlı bir şekilde gelişmekte ve bugün bir akım ya da trend oluşturan bir uygulama kısa süre içerisinde geçerliliğini kaybetmektedir. Bu nedenle değişim işletmelerin temel felsefesi konumuna gelmektedir. Değişim...
Sanal Kelepçe: Sosyal Medya Bağımlılığı
Bilişim teknolojileri ve internetin gelişmesi, internetin mobil araçlara taşınması ve özellikle ‘'akıllı telefon” kullanımının artması ile internet çağımızın en önemli ihtiyaçlarından birine dönüşmüştür. İnternet kullanımının...
Tüketim Bağımlısı Mısınız?
Sanayileşme ile beraber kitle üretimini ve buna bağlı olarak kitle tüketiminin gerçekleşmesi ile insanların tüketime olan eğilimleri de artmıştır. Özellikle teknolojinin gelişmesi ve dünyanın küresel bir yapıya bürünmesi, satın alma...
Kentte yaşamak mı kentli olmak mı?
Sanayileşme, büyük ve önemli olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan yeni dönüşümler ve değişimler yaşanmasına aynı zamanda da yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Endüstriyel...
Pazarlama İletişiminde Fuarcılık ve MODEF
23-28 Ekim 2018 tarihleri arasında İnegöl fuar alanında bu yıl kırkıncısı olan 'Mobilya ve Dekorasyon Fuarı” (MODEF) düzenlenmektedir. Mobilya sektörü anlamında önemli nitelikte olan MODEF, 'ihtisaslı ticari fuarlar” kategorisinde...
<